Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Gemini Holding Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2024. Viimeisin muutos 21.05.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Gemini Holding Oy
2894290–5
Mannerheiminaukio 1 A, 00101 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taru Kuusisto, info@bridgeproperties.fi

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden yksityisyyttä koskevien lakien mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme tiedot seuraavia tarkoituksia varten:

  • Evästeet: Hyödynnämme evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäksemme tietoa siitä, miten käytät sivustoamme. Tämä auttaa meitä parantamaan sivuston käyttäjäkokemusta. Lisäksi voimme kerätä tietoja tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja käyttämästäsi selaimesta tilastollisiin tarkoituksiin tai järjestelmänhallintaa varten, kun vierailet sivustollamme. Tällaiset tiedot ovat yleensä anonymisoituja eikä niitä pyritä yhdistämään tiettyyn käyttäjään.
  • Yhteydenottolomake: Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä tai lähetämme lisätietoja meistä tai palveluistamme, voit jättää meille yhteystietosi sivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen avulla. Henkilötiedot, joita käytämme sinuun liittyen, ovat niitä tietoja, jotka olet meille antanut, kuten nimesi, organisaatiosi (valinnainen), sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi (valinnainen). Kaikki nämä tiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun ne eivät enää ole tarpeellisia, ellei meillä ole syitä tai oikeutta säilyttää niitä tietosuojalain mukaisesti.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Kuitenkin ulkoisille palveluntarjoajille, jotka tarjoavat meille palveluita, saatetaan siirtää henkilötietojasi, ja he voivat käsitellä niitä täyttääkseen meille annetut palvelupyynnöt.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Seloste on laadittu InnoWise Oy:n pohjan avulla, saatavissa: https://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/ (viitattu 21.5.2024).